Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Budowa salki bankietowej, rozbudowa bazy noclegowej oraz gastronomicznej pensjonatu Markis
"Margen" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu 976.811,30 PLN
Oczekiwana wielkość wsparcia 480.399 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007/2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwtwa Śląskiego na lata 2007/2013 znajsują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl